Friday, 18 January 2013

PENGENALAN PBS PENGAJIAN AM TINGKATAN 6

Kerja Kursus Pengajian Am dilaksanakan pada semester 2, merupakan syarat wajib lulus kertas 900/4. Markah kerja kursus ini akan di hantar kepada pihak Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) pada bulan April.

Matlamat  kursus ini ialah sebagai pendedahan  proses pelaksanaan kajian sebelum melangkah kaki ke universiti.
Namun demikian, tuntutan pelaksanaan kerja kursus ini tidak kompleks bagi memberi kelonggaran pelajar menyiapkan kerja kursus subjek lain disamping persediaan menghadapi ujian bertulis semester 2 pada bulan Mei nanti, beberapa terma. Oleh itu, setiap individu pelajar hanya dituntut menyiapkan kajian yang mengandungi lebih kurang 5000 patah perkataan . Selain itu, beberapa terma kerja kursus PBS ini berbeza dengan istilah kajian, tetapi konten dan cirinya masih sama.Contohnya:
  1. sinopsis  -abstrak
  2. kaedah kajian - metodologi kajian
  3. rujukan -bibliografi

No comments:

Post a Comment