Friday, 18 January 2013

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK (MAKLUMAT DIRI RESPONDEN)

PUNCA MASALAH PENULISAN KARANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 5 ALIRAN SASTERA
     SMK SRI SETIA     
BORANG SOAL SELIDIK (KUMPULAN 3)
Maklumat Diri Responden
 
1Tingkatan   
 
2Bangsa   
3Jantina  
 
4Bilangan adik beradik 
5Anda anak ke berapa 
6Dengan siapakah anda tinggal ?  
Tandakan (  /  ) pada ruang yang berkenaan
Ibu dan bapa kandung 
Ibu kandung sahaja 
Bapa kandung sahaja 
Ibu kandung dan bapa tiri 
Bapa kandung dan ibu tiri 
Ibu dan bapa angkat 
Datuk dan nenek 
Lain-lain (Nyatakan)   
Penulisan karangan 
1Anda berminat menulis karangan bahasa melayu atau tidak? 
Ya/Tidak
2Berapa kerapkah  anda menghantar latihan karangan dalam tempoh sebulan?
Tandakan (     /   ) dalam ruang berkenaan
 
Sebulan sekali  
 
Dua kali sebulan  
 
Tiga kali sebulan  
 
Empat kali sebulan  

No comments:

Post a Comment