Friday, 18 January 2013

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK 2

Punca Masalah Penulisan Karangan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 5  Aliran Sastera 
SMK SERI SETIA
Berdasarkan pada kenyataan yang diberikan, jawab soalan berikut dengan jujur dan telus.
Baca dengan teliti setiap kenyataan. Pilih satu jawapan dengan menandakan  (  /  ) dalam 
ruang berkenaan berdasarkan skala yang berikut.
                      Skala:  1= Sangat tidak setuju
                                 2= Tidak setuju
                                 3= Kurang setuju
                                 4= Setuju
                                 5=Sangat setuju
Faktor pengajaran dan pembelajaran
Kenyataan12345
1.Pengajaran dan Pembelajaran yang 
    kurang menarik.
2.Teknik mengarang yang diajar
   susah difahami.
3.Penerangan guru terlalu ringkas.
4.Sukar menulis perenggan pendahuluan.
5.Sukar menulis perenggan isi.
6.Sukar menulis perenggan penutup.
Faktor  individu
Kenyataan12345
7.Tidak minat mengarang.
8.Kurang yakin kerana bahasa lemah.
9.Kurang disiplin diri-sengaja tidak
   menyiapkan latihan.
10.Tiada motivasi atau bosan belajar  BM
11.Sukar bertutur dalam bahasa melayu.
12.Sukar menulis dalam bahasa melayu.
Faktor Persekitaran
Kenyataan12345
13.Tidak selesa ketika pembelajaran-
     kelas terlalu bising.
14.Terpengaruh dengan rakan yang
     malas belajar.
15.Waktu pengajaran bahasa melayu yang
     kurang sesuai-waktu tengah hari.
16.Kurangnya perhatian ibu bapa atau
     penjaga kepada anak-anak dalam 
    pelajaran menjadi punca pelajar bermasalah
    dalam subjek bahasa melayu khususnya
    penulisan karangan.

No comments:

Post a Comment